Tổng quan Lời ngỏ từ Tổng Giám Đốc Lịch sử công ty Tầm nhìn Quản lý Tổ chức Tuyển dụng Liên hệ
   Công ty    Liên hệ      
Liên hệ
Địa chỉ liên hệ
Địa chỉ Lô 16, Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội
Điện thoại (+84.4) 381.821.968


Thông tin liên hệ
Người liên hệ Ms. Hoàng Thị Thu Hường Điện thoại: (+84.4) 35251968 Ext : 202SYNOPEX SITEMAP > Công ty Sản phẩm Hoạt động Hỗ trợ
  + Tổng quan + SMT + Tin Tức + Câu hỏi
  + Lời ngỏ từ Tổng Giám Đốc + PBA + Các hoạt động của công ty
  + Lịch sử công ty + Camera Window    
  + Tầm nhìn + Function Test    
  + Quản lý      
  + Tổ chức      
  + Tuyển dụng      
  + Contact us


Privacy Policy / Lô 16, Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội
copyright(c) 2015 SYNOPEX VIETNAM ALL RIGHTS RESERVED.