SMT PBA Camera Window Function Test
   Sản phẩm     PBA      
PBA

SYNOPEX SUB-PBA là một phần quan trọng của thiết bị IT để kích hoạt rất nhiều chức năng đầu vào, được sử dụng trong dome, động cơ, loa, đèn flash và USIM trên FPCB (Flexible Printed Circuit Board) thông qua quá trình sản xuất SMT.Sản xuất Sub-PBA và lắp ráp SUB
- SUB-PBA: SUB-PBA mỏng, SUB-PBA cứng hoặc mềm, LCD SUM SUB-PBA, sản xuất KEY-PBA
- SUB ASS'Y: Loa / động cơ / lắp ráp tai nghe , lắp ráp IRDA , sản xuất và lắp ráp USB / FLASH / SIM-SOCKET
- Sản xuất lắp ráp tích hợp SUB-PBA


Phát triển thế hệ SUB-PBA tiếp theo và nâng cao tính cạnh tranh thông qua tiết kiệm chi phí
- SUB-PBA: SUB-PBA mỏng, SUB-PBA cứng hoặc mềm, LCD SUM SUB-PBA, sản xuất KEY-PBA
- SUB ASS'Y: Loa / động cơ / lắp ráp tai nghe , lắp ráp IRDA , sản xuất và lắp ráp USB / FLASH / SIM-SOCKET
- Cải tiến hiệu năng sản xuất với SUB-PBA loại Array


Ứng dụng các thiết bị tự động
- MIC HÀN, cải thiện chất lượng và năng suất TAPE thông qua tự động hóa.
- Thực hiện tự động hóa với bảng DOME
- Nâng cao năng suất thông qua công cụ kiểm tra ' DUAL TYPE'


Đặc điểm chính
 Ứng dụng cho
- Điện thoại thông minh
- PDA
- Các thiết bị điện thoại khác

 Cạnh tranh do sản xuất trên quy mô lớn
- Sản xuất hàng loạt các sản phẩm đồng bộ, bao gồm cả bộ phận phun.
- MIC hàn tự động hoá
- Quy trình TAPE tự động hóa
- Tự động hóa quy trình đính kèm Dome Sheet
 Cạnh tranh về chất lượng
- Triển khai các ứng dụng kiểm tra chéo
- Chất lượng của việc chuẩn hóa mức sản lượng sản xuất ban đầu
- Đảm bảo năng suất trên 98% .

 Năng lực sản xuất hàng tháng
- Năng suất đạt 500 triệu sản phẩm/ tháng.Sản phẩm

SCH-W830 DOT LED

SCH-W930 DOT LED

SCH-W890 DOT LED

GT-S5150 DOT LED

SHW-A200S DOT LED

SHW-A230K DOT LED

HW-E550 LED DISPLAY

HT-E8200 LED DISPLAY

EF-NN910B LED BOARDSYNOPEX SITEMAP > Công ty Sản phẩm Hoạt động Hỗ trợ
  + Tổng quan + SMT + Tin Tức + Câu hỏi
  + Lời ngỏ từ Tổng Giám Đốc + PBA + Các hoạt động của công ty
  + Lịch sử công ty + Camera Window    
  + Tầm nhìn + Function Test    
  + Quản lý      
  + Tổ chức      
  + Tuyển dụng      
  + Contact us


Privacy Policy / Lô 16, Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội
copyright(c) 2015 SYNOPEX VIETNAM ALL RIGHTS RESERVED.