SMT PBA Camera Window Function Test Tự động hóa công đoạn sản xuất
   Sản phẩm     Tự động hóa công đoạn sản xuất       
Tự động hóa công đoạn sản xuất
 Máy tự động gắn FPCB – FPCB dạng array
1) Công đoạn/ Vị trí sử dụng
Sử dụng cho công đoạn insert linh kiện FPCB đầu vào dây chuyền SMT
2) Mục đích
Máy Auto insert FPCB dùng để tự động gắn FPCB lên carrier để bắt đầu vào dây chuyền SMT
3) Thông số kĩ thuật
Hạng mục Thông số kĩ thuật
Loại FPCB KIT & BLOCK Type
Kích thước carrier Min ÷ Max (mm) 50*50 ÷ 300*250
Nguồn điện áp 220V AC, 50/60Hz
Nguồn khí (Mpa) 0.4 ÷ 0.6
Kích thước tổng thể L * W * H (mm) 1000*500*1200
Tính năng: Tự động roller lăn ép FPCB
4) Đặc điểm thiết kế
Sử dụng cơ cấu Motor/vitme và hệ thống vacuum khí nén để tự động hút và di chuyển Carrier/ FPCB

 Máy bán tự động gắn FPCB – BLOCK FPCB
1) Công đoạn/ Vị trí sử dụng
Sử dụng cho công đoạn insert linh kiện FPCB đầu vào dây chuyền SMT
2) Mục đích
Máy dùng để tự động gắn FPCB lên carrier để bắt đầu vào dây chuyền SMT
3) Thông số kĩ thuật
Hạng mục Thông số kĩ thuật
Loại FPCB BLOCK Type
Kích thước carrier Min ÷ Max (mm) 50*50 ÷ 300*250
Nguồn điện áp 220V AC, 50/60Hz
Nguồn khí (Mpa) 0.4 ÷ 0.6
Kích thước tổng thể L * W * H (mm) 1000*500*1200
4) Đặc điểm thiết kế
Sử dụng cơ cấu Cylinder và hệ thống lò xo ép để tự động gắn FPCB lên Carrier

 Máy tự động Marking AOI
1) Công đoạn/ Vị trí sử dụng
Công đoạn kiểm tra hình ảnh AOI
2) Mục đích
Tự động marking vào vị trí sản phẩm NG AOI
3) Thông số kĩ thuật
Hạng mục Thông số kĩ thuật
Loại FPCB KIT & BLOCK Type
Kích thước carrier Min ÷ Max (mm) 50*50 ÷ 300*250
Nguồn điện áp 220V AC, 50/60Hz
Nguồn khí (Mpa) 0.4 ÷ 0.6
Kích thước tổng thể L * W * H (mm) 800*800*850
4) Đặc điểm thiết kế
Tự động nhận data từ máy AOI, Sử dụng cơ cấu Motor servo/ vitme ball di chuyển và đánh dấu chính xác vị trí NG

 Máy tự động gắn Bracket
1) Công đoạn/ Vị trí sử dụng
Sử dụng cho công đoạn lắp ráp linh kiện Bracket
2) Mục đích
Tự động cung cấp linh kiện cho máy Mounter gắn Bracket lên FPCB
3) Thông số kĩ thuật
Hạng mục Thông số kĩ thuật
Loại FPCB Array FPCB
Kích thước carrier Min ÷ Max (mm) 50*50 ÷ 300*250
Nguồn điện áp 380V AC, 50/60Hz
Nguồn khí (Mpa) 0.4 ÷ 0.6
Kích thước tổng thể L * W * H (mm) 1500*1500*1500
4) Đặc điểm thiết kế
Sử dụng cơ cấu BOWL rung tự động cấp linh kiện Bracket cho máy Mounter

 Đồ gá lắp ráp linh kiện Rubber
1) Công đoạn/ Vị trí sử dụng
Sử dụng cho công đoạn lắp ráp linh kiện Rubber
2) Mục đích
Lắp linh kiện Rubber lên tấm array FPCB
3) Thông số kĩ thuật
Hạng mục Thông số kĩ thuật
Loại FPCB Array FPCB
Linh kiện Rubber Array
Kích thước tổng thể L * W * H (mm) 600*450
4) Đặc điểm thiết kế
Thiết kế cơ cấu linh hoạt thay đổi layout linh kiện Rubber cho phù hợp với thiết kế array FPCB

 Máy kiểm tra chức năng dạng Array Model Side Key
1) Công đoạn/ Vị trí sử dụng
Công đoạn kiểm tra chức năng sản phẩm
2) Mục đích
Kiểm tra lỗi OPEN hoặc SHORT mạch sản phẩm dạng DOME phím bấm âm lượng và phím nguồn
3) Thông số kĩ thuật
Hạng mục Thông số kĩ thuật
Loại FPCB KIT FPCB
Kích thước carrier Min ÷ Max (mm) 165*80 ÷ 265*120
Nguồn điện áp 220V AC, 50/60Hz
Nguồn khí (Mpa) 0.4 ÷ 0.6
Kích thước tổng thể L * W * H (mm) 1500*600*1500
Tính năng: Tự động đánh dấu PASS vị trí hang OK
4) Đặc điểm thiết kế
Thiết kế cơ cấu kiểm tra dạng sản phẩm array. Tự động kiểm tra phát hiện sản phẩm lỗi, tự động marking PASS vị trí OK

 Máy kiểm tra chức năng dạng sản phẩm CTC
1) Công đoạn/ Vị trí sử dụng
Công đoạn kiểm tra chức năng sản phẩm
2) Mục đích
Kiểm tra lỗi OPEN hoặc SHORT mạch sản phẩm dạng kết nối CTC
3) Thông số kĩ thuật
Hạng mục Thông số kĩ thuật
Loại FPCB BLOCK FPCB
Kích thước carrier Min ÷ Max (mm) 50*50 ÷ 300*250
Nguồn điện áp 220V AC, 50/60Hz
Nguồn khí (Mpa) 0.4 ÷ 0.6
Kích thước tổng thể L * W * H (mm) 2000*600*1500
Tính năng: Tự động đánh dấu PASS vị trí hang OK Tự động phân tách riêng biệt sản phẩm OK/ NG
4) Đặc điểm thiết kế
Thiết kế cơ cấu kiểm tra dạng sản phẩm array. Tự động kiểm tra phát hiện sản phẩm lỗi, tự động marking PASS vị trí OK. Tự động phân tách riêng sản phẩm OK/ NG

 Máy kiểm tra chức năng dạng Dual
1) Công đoạn/ Vị trí sử dụng
Công đoạn kiểm tra chức năng sản phẩm
2) Mục đích
Kiểm tra lỗi OPEN hoặc SHORT mạch sản phẩm
3) Thông số kĩ thuật
Hạng mục Thông số kĩ thuật
Loại FPCB BLOCK FPCB
Nguồn điện áp 220V AC, 50/60Hz
Nguồn khí (Mpa) 0.4 ÷ 0.6
Kích thước tổng thể L * W * H (mm) 330*300*400
4) Đặc điểm thiết kế
Thiết kế cơ cấu dual kiểm tra sản phẩm. Tự động kiểm tra phát hiện sản phẩm lỗi, tự động marking PASS vị trí OK.

SYNOPEX SITEMAP > Công ty Sản phẩm Hoạt động Hỗ trợ
  + Tổng quan + SMT + Tin Tức + Câu hỏi
  + Lời ngỏ từ Tổng Giám Đốc + PBA + Các hoạt động của công ty
  + Lịch sử công ty + Camera Window    
  + Tầm nhìn + Function Test    
  + Quản lý + Tự động hóa công đoạn sản xuất    
  + Tổ chức      
  + Tuyển dụng      
  + Contact us


Privacy Policy / Lô 16, Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội
copyright(c) 2015 SYNOPEX VIETNAM ALL RIGHTS RESERVED.