Tổng quan Lời ngỏ từ Tổng Giám Đốc Lịch sử công ty Tầm nhìn Quản lý Tổ chức Tuyển dụng Liên hệ
   Công ty     Lịch sử công ty      
Lịch sử công ty  2020's ~   

2020 Dec Samsung Electronics evaluated as A grade vendor
2020 Aug Establish the 3rd factory
2020 Jun Vinfast approved
2020 Mar BKAV approved
2020 Feb Feb. Vinsmart approved

  2019's ~   

2019 Dec Samsung Electronics evaluated as A grade vendor
2019 Oct ROKU ký kết hợp tác
2019 May LOGITECH ký kết hợp tác
2019 Apr TOP 20 GOLDEN QUALITY 2019

  2018's ~   

2018 Sep SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS ký kết hợp tác
2018 Jun FOXCONN / NETGEAR ký kết hợp tác
2018 Jan Samsung Network ký kết hợp tác Apr. SYNOPEX VINA2 - SEC ký kết hợp tác nhà máy 2

  2017's ~   

2017 Sep Mua thành công FLEXCOM-2 / SET-UP vào nhà máy sản xuất FPCB-
2017 Jan Thành lập tổ nhà máy 2
2017 Jan Bắt đầu cộng tác với SET VINA (Sam Sung Pay & POS Component - SMT)
2017 Jan Giải thưởng doanh nghiệp xuất sắc trong hoạt động CSR 2016
2017 Jan Thay đổi Tổng giam đốc mới Ra Hyun Chul

  2016's ~   

2016 Sep Sản xuất đạt mốc 24 triệu sản phẩm
2016 May Bắt đầu cộng tác với ITM (Battery pack of Sam Sung - SMT)

  2015's ~   

2015 Aug Đạt sản lượng 5 triệu sản phẩm/ tháng
                  trở thành đối tác của công ty Crutialtec
2015 Jul trở thành đối tác của công ty Inkel
2015 Jan Trở thành đối tác của công ty điện tử Samsung Việt Nam và xuất lô hàng đầu tiên
2014 Oct Lắp ráp máy móc và đưa vào sản xuất
2014 Jul Nhân được giấy phép đầu tư từ Hiza và xây dựng nhà máy tại KCN Quang Minh
SYNOPEX SITEMAP > Công ty Sản phẩm Hoạt động Hỗ trợ
  + Tổng quan + SMT + Tin Tức + Câu hỏi
  + Lời ngỏ từ Tổng Giám Đốc + PBA + Các hoạt động của công ty
  + Lịch sử công ty + Camera Window    
  + Tầm nhìn + Function Test    
  + Quản lý + Tự động hóa công đoạn sản xuất    
  + Tổ chức      
  + Tuyển dụng      
  + Contact us


Privacy Policy / Cụm Công Nghiệp Đa nghề Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
copyright(c) 2015 SYNOPEX VIETNAM ALL RIGHTS RESERVED.