Câu hỏi
   Hỗ trợ     Câu hỏi       
Câu hỏi

Bạn quan tâm đến các sản phẩm dịch vụ của Synopex ?
Chúng tôi sẽ trả lời bạn sớm nhất có thể.


   Bước 1     Lựa chọn đầu mục bạn muốn hỏi
Chủ đề
Loại yêu cầu Sản phẩm   Kỹ thuật   Mua hàng   Khác 
Mô tả yêu cầu


   Bước 2     Vui lòng điền thông tin của bạn. * required
* Tên
* Số điện thoại - -
* E-mail
*Công ty Tên


Cho phép sử dụng thông tin cá nhân
Thu thập thông tin cá nhân bắt buộc sau khi gửi những câu hỏi/ thắc mắc về dịch vụ của khách hàng như sau
- Thu thập , sử dụng thông tin cá nhân như : đang ký , đề xuất, câu hỏi trong màn hình web sy
- Nội dung thông itn ca nhan dc thu thap v sd – Tên , câu hỏi, nôi dung đề bạt
- THơi gian sd v luu tru thong itn ca nhan – cho đến khi có câu trả lời về các câu hỏi, thắc mắc
- Nguwoif thu thập sử dụng thông itn ca nhan – Sy
Cho phép sử dụng thông tin cá nhân.SYNOPEX SITEMAP > Công ty Sản phẩm Hoạt động Hỗ trợ
  + Tổng quan + SMT + Tin Tức + Câu hỏi
  + Lời ngỏ từ Tổng Giám Đốc + PBA + Các hoạt động của công ty
  + Lịch sử công ty + Camera Window    
  + Tầm nhìn + Function Test    
  + Quản lý      
  + Tổ chức      
  + Tuyển dụng      
  + Contact us


Privacy Policy / Lô 16, Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội
copyright(c) 2015 SYNOPEX VIETNAM ALL RIGHTS RESERVED.