Tin Tức Các hoạt động của công ty
   Hoạt động     Tin Tức      
Tin Tức

SYNOPEX News Corporation Việt Nam là một bài mới.
Nó cung cấp một loạt các hàng đầu nhanh chóng với tin tức và thông tin công ty trong tập đoàn Việt Nam sinopekseu.


ĐIện thoại Chủ đề Nội dung Ngày
1 Labour Union Foudation administrator 2017-06-14
2 Hợp tác với ITM company administrator 2016-08-05

SYNOPEX SITEMAP > Công ty Sản phẩm Hoạt động Hỗ trợ
  + Tổng quan + SMT + Tin Tức + Câu hỏi
  + Lời ngỏ từ Tổng Giám Đốc + PBA + Các hoạt động của công ty
  + Lịch sử công ty + Camera Window    
  + Tầm nhìn + Function Test    
  + Quản lý + Tự động hóa công đoạn sản xuất    
  + Tổ chức      
  + Tuyển dụng      
  + Contact us


Privacy Policy / Lô 16, Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội
copyright(c) 2015 SYNOPEX VIETNAM ALL RIGHTS RESERVED.