Tổng quan Lời ngỏ từ Tổng Giám Đốc Lịch sử công ty Tầm nhìn Quản lý Tổ chức Tuyển dụng Liên hệ
   Công ty     Lời ngỏ từ Tổng Giám Đốc       
Lời ngỏ từ Tổng Giám Đốc

Synopex là một tập đoàn toàn cầu luôn theo đổi việc chinh phục những đỉnh cao của tiến bộ kỹ thuật để sáng tạo một tương lai tốt đẹp hơn. Là một thành viên mới, Công ty Synopex tại Việt Nam chuyên cung cấp các linh kiện điện tử cho điện thoại, máy tính bảng với chất lượng tốt nhất.

Chúng tôi tập trung vào sản xuất linh kiện điện tử công nghệ thông tin và là nhà cung cấp giải pháp toàn diện.

Cùng với tích hợp công nghệ tiện tiến thông qua sức mạnh tổng hợp, chúng tôi hướng tới trở thành công ty hàng đầu trong môi trường kinh doanh cạnh tranh toàn cầu. Sức mạnh tổng hợp là giá trị cốt lõi của Synopex Việt Nam. Chúng tôi chia sẻ giá trị này với toàn bộ công nhân viên để cùng nhau phát triển.

Để hướng tới việc thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, chúng tôi xây dựng văn hóa công ty dựa trên 3 hành động chính “ LẮNG NGHE”, “HỌC HỎI” và “CẢI TIẾN”

Synopex Việt Nam sẽ cố gắng không ngừng vì sự hài lòng của khách hàng và xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn

Xin cảm ơn.

SYNOPEX SITEMAP > Công ty Sản phẩm Hoạt động Hỗ trợ
  + Tổng quan + SMT + Tin Tức + Câu hỏi
  + Lời ngỏ từ Tổng Giám Đốc + PBA + Các hoạt động của công ty
  + Lịch sử công ty + Camera Window    
  + Tầm nhìn + Function Test    
  + Quản lý + Tự động hóa công đoạn sản xuất    
  + Tổ chức      
  + Tuyển dụng      
  + Contact us


Privacy Policy / Cụm Công Nghiệp Đa nghề Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
copyright(c) 2015 SYNOPEX VIETNAM ALL RIGHTS RESERVED.