Tổng quan Lời ngỏ từ Tổng Giám Đốc Lịch sử công ty Tầm nhìn Quản lý Tổ chức Tuyển dụng Liên hệ
   Công ty     Tầm nhìn      
Tầm nhìn

Synopex là một mô hình tổ hợp kinh doanh mới với sự kết hợp giữa các công ty kinh doanh truyền thống với doanh nghiệp công nghệ thông tin, từ đó có thể tận dụng các ưu thế của nhau để cùng nhau thúc đẩy đổi mới công nghệ và chinh phục những đỉnh cao mới.

SYNOPEX SITEMAP > Công ty Sản phẩm Hoạt động Hỗ trợ
  + Tổng quan + SMT + Tin Tức + Câu hỏi
  + Lời ngỏ từ Tổng Giám Đốc + PBA + Các hoạt động của công ty
  + Lịch sử công ty + Camera Window    
  + Tầm nhìn + Function Test    
  + Quản lý + Tự động hóa công đoạn sản xuất    
  + Tổ chức      
  + Tuyển dụng      
  + Contact us


Privacy Policy / Lô 16, Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội
copyright(c) 2015 SYNOPEX VIETNAM ALL RIGHTS RESERVED.