Tổng quan Lời ngỏ từ Tổng Giám Đốc Lịch sử công ty Tầm nhìn Quản lý Tổ chức Tuyển dụng Liên hệ
   Công ty     Tổng quan      

Là công ty 100% vốn nước ngoài của Hàn Quốc, Synopex Việt Nam hướng tới sự hài lòng của khách hàng cùng với cải tiến kỹ thuật để tạo thành một công ty IT hàng đầu với mô hình nhà máy thông minh.

In July 2014, Synopex Vietnam factory with modern equipments was built in Quang Minh industrial park, Me Linh district, Hanoi. By 2018 inaugurated Factory 2 with a production scale of 4 times, built at the address: Dong Tho Multi - Complex Industrial Zone, Dong Tho Commune, Yen Phong Distric, Bac Ninh. With a professional and enthusiastic team, Synopex Vietnam is providing the market with products such as: electronic circuit boards PCBA, SMT, FPCB, PCB and glass of camera equipment, phones, tablets... Being the first-level vendor of Samsung Group in Vietnam and also a reliable partner of large corporations such as Vingroup (Vinfast and Vinsmart), Foxconn, BKAV... As of early 2021, the company's total number of employees has reached more than 2,300 people.
   Thông tin công ty
Tên công ty Công ty CP Synopex Việt Nam
Người đại diện Park In Hwan
Ngày thành lập 2014. 07. 17
Địa chỉ Cụm KCN đa nghề Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, Bắc Ninh
Lĩnh vực kinh doanh Sản xuất linh kiện điện tử : SMT, PBA, PCB, FPCB, windows, function teste
Số công nhân viên 2.300 người ( Tính đến tháng 01 năm 2021)SYNOPEX SITEMAP > Công ty Sản phẩm Hoạt động Hỗ trợ
  + Tổng quan + SMT + Tin Tức + Câu hỏi
  + Lời ngỏ từ Tổng Giám Đốc + PBA + Các hoạt động của công ty
  + Lịch sử công ty + Camera Window    
  + Tầm nhìn + Function Test    
  + Quản lý + Tự động hóa công đoạn sản xuất    
  + Tổ chức      
  + Tuyển dụng      
  + Contact us


Privacy Policy / Cụm Công Nghiệp Đa nghề Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
copyright(c) 2015 SYNOPEX VIETNAM ALL RIGHTS RESERVED.