Tin Tức Các hoạt động của công ty
   Hoạt động     Các hoạt động của công ty      
Các hoạt động của công ty


Tiệc cuối năm
Khoảnh khắc thú vị nhất trong năm, Tất cả công nhân viên công ty được ngồi lại với nhau, cùng nhau chia sẻ niềm vui về các thành tích đã đạt được; các khiếm khuyết cũng được chỉ ra để cải tiến vào năm tiếp theo. Tất cả mọi người đều hào hứng vui vẻ chào đón một năm mới với nhiều hi vọng và niềm vui với các tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” vô cùng đặc sắc

   

 
SYNOPEX SITEMAP > Công ty Sản phẩm Hoạt động Hỗ trợ
  + Tổng quan + SMT + Tin Tức + Câu hỏi
  + Lời ngỏ từ Tổng Giám Đốc + PBA + Các hoạt động của công ty
  + Lịch sử công ty + Camera Window    
  + Tầm nhìn + Function Test    
  + Quản lý + Tự động hóa công đoạn sản xuất    
  + Tổ chức      
  + Tuyển dụng      
  + Contact us


Privacy Policy / Cụm Công Nghiệp Đa nghề Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
copyright(c) 2015 SYNOPEX VIETNAM ALL RIGHTS RESERVED.