Tin Tức Các hoạt động của công ty
   Hoạt động     Các hoạt động của công ty      
Các hoạt động của công ty


Ngày môi trường
Vào mỗi thứ 4 hàng tuần, tất cả công nhân viên Synopex lại cùng lau lau dọn công ty và khu vực xung quanh. Hoạt động này nhằm tăng cường ý thức bảo vệ và giữ gìn vệ sinh nơi làm việc và môi trường xung quanh. Đây cũng là khoảng thời gian thú vị khi nhân viên các phòng khác nhau được làm một việc ý nghĩa

   

 
SYNOPEX SITEMAP > Công ty Sản phẩm Hoạt động Hỗ trợ
  + Tổng quan + SMT + Tin Tức + Câu hỏi
  + Lời ngỏ từ Tổng Giám Đốc + PBA + Các hoạt động của công ty
  + Lịch sử công ty + Camera Window    
  + Tầm nhìn + Function Test    
  + Quản lý + Tự động hóa công đoạn sản xuất    
  + Tổ chức      
  + Tuyển dụng      
  + Contact us


Privacy Policy / Cụm Công Nghiệp Đa nghề Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
copyright(c) 2015 SYNOPEX VIETNAM ALL RIGHTS RESERVED.