Tin Tức Các hoạt động của công ty
   Hoạt động     Các hoạt động của công ty      
Các hoạt động của công ty


Sinh nhật công nhân viên hàng tháng
Chăm sóc là một nét văn hóa đẹp của Synopex, Mỗi tháng tiệc sinh nhật được tổ chức cho tất cả công nhân viên có ngày sinh trong tháng với không khí gia đình ấm áp. Tổng giám đốc sẽ tự tay tặng hoa và quà để chúc mừng công nhân viên. Thông qua hoạt động này, công ty mong muốn công nhân viên hiểu rằng công ty không chỉ là nơi làm việc mà còn là ngôi nhà thứ 2 của họ.1

   

 
SYNOPEX SITEMAP > Công ty Sản phẩm Hoạt động Hỗ trợ
  + Tổng quan + SMT + Tin Tức + Câu hỏi
  + Lời ngỏ từ Tổng Giám Đốc + PBA + Các hoạt động của công ty
  + Lịch sử công ty + Camera Window    
  + Tầm nhìn + Function Test    
  + Quản lý + Tự động hóa công đoạn sản xuất    
  + Tổ chức      
  + Tuyển dụng      
  + Contact us


Privacy Policy / Cụm Công Nghiệp Đa nghề Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
copyright(c) 2015 SYNOPEX VIETNAM ALL RIGHTS RESERVED.