Tin Tức Các hoạt động của công ty
   Hoạt động     Các hoạt động của công ty      
Các hoạt động của công ty


Giải bóng đá Synopex
Làm hết sức, chơi hết mình” – Synopex Việt Nam tổ chức giải bóng đá thường niên cho tất cả công nhân viên. Đây cũng là dịp để gắn kết các thành viên trong bầu không khí sôi động vui vẻ sau những giờ làm việc chăm chỉ

   

 
SYNOPEX SITEMAP > Công ty Sản phẩm Hoạt động Hỗ trợ
  + Tổng quan + SMT + Tin Tức + Câu hỏi
  + Lời ngỏ từ Tổng Giám Đốc + PBA + Các hoạt động của công ty
  + Lịch sử công ty + Camera Window    
  + Tầm nhìn + Function Test    
  + Quản lý + Tự động hóa công đoạn sản xuất    
  + Tổ chức      
  + Tuyển dụng      
  + Contact us


Privacy Policy / Cụm Công Nghiệp Đa nghề Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
copyright(c) 2015 SYNOPEX VIETNAM ALL RIGHTS RESERVED.