Tin Tức Các hoạt động của công ty
   Hoạt động     Các hoạt động của công ty      
Các hoạt động của công ty


Hạnh phúc khi sẻ chia
Góp tay vì một xã hội tốt đẹp hơn thông qua các hoạt động thiết thực và ý nghĩa là tinh thần mà Synopex Việt Nam luôn theo đuổi. Các hoạt động được tổ chức thường xuyên như: thăm trại trẻ mồ côi, tằng quà cho người già vô gia cự tại trung tâm bảo trợ xã hội, tặng học bổng cho sinh viên nghèo hiếu học … là những đóng góp nhỏ cùng cộng đồng hàn gắn thế giới

   

 
SYNOPEX SITEMAP > Công ty Sản phẩm Hoạt động Hỗ trợ
  + Tổng quan + SMT + Tin Tức + Câu hỏi
  + Lời ngỏ từ Tổng Giám Đốc + PBA + Các hoạt động của công ty
  + Lịch sử công ty + Camera Window    
  + Tầm nhìn + Function Test    
  + Quản lý + Tự động hóa công đoạn sản xuất    
  + Tổ chức      
  + Tuyển dụng      
  + Contact us


Privacy Policy / Cụm Công Nghiệp Đa nghề Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
copyright(c) 2015 SYNOPEX VIETNAM ALL RIGHTS RESERVED.