Tin Tức Các hoạt động của công ty
   Hoạt động     Các hoạt động của công ty      
Các hoạt động của công ty


Tài trợ, trao học bổng cho các sinh viên xuất sắc
Trao học bổng cho sinh viên : Lê Phùng Quỳnh, sinh viên năm 3 trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh, Nghệ An. Chương trình được tổ chức bởi hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc, ĐSQ Hàn Quốc và các tổ chức xúc tiến thương mại và liên kết với các trường đại học.

   

 
SYNOPEX SITEMAP > Công ty Sản phẩm Hoạt động Hỗ trợ
  + Tổng quan + SMT + Tin Tức + Câu hỏi
  + Lời ngỏ từ Tổng Giám Đốc + PBA + Các hoạt động của công ty
  + Lịch sử công ty + Camera Window    
  + Tầm nhìn + Function Test    
  + Quản lý + Tự động hóa công đoạn sản xuất    
  + Tổ chức      
  + Tuyển dụng      
  + Contact us


Privacy Policy / Cụm Công Nghiệp Đa nghề Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
copyright(c) 2015 SYNOPEX VIETNAM ALL RIGHTS RESERVED.