Tin Tức Các hoạt động của công ty
   Hoạt động     Các hoạt động của công ty      
Các hoạt động của công ty


Trao thưởng nhân viên xuất sắc hàng tháng
Trao thưởng nhân viên xuất sắc hàng tháng

   

Nhân lực là chìa khóa dẫn đến thành công của mọi doanh nghiệp. Thấu hiểu điều đó, hàng tháng , hoạt động tuyên dương và khen thưởng những nhân viên xuất sắc, có sự đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của công ty luôn được Ban giám đốc đề cao và là hoạt động thường xuyên, đầy tính nhân văn của Tập đoàn Synopex.

Hàng tháng, Ban Giám Đốc công ty Synopex đã tuyên dương và khen thưởng đối với các nhân viên có thành tích xuất sắc. Các buổi khen thưởng nhằm động viên, khích lệ các cá nhân tập thể tham gia phong trào, nỗ lực từng ngày để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cũng như thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Ban lãnh đạo công ty Synopex đến toàn thể nhân viên trong công ty. Qua đó, chúc cho toàn thể cán bộ, nhân viên Tập đoàn Synopex sẽ nỗ lực hơn nữa để đạt thành tích tốt trong các tháng và năm tiếp theo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SYNOPEX SITEMAP > Công ty Sản phẩm Hoạt động Hỗ trợ
  + Tổng quan + SMT + Tin Tức + Câu hỏi
  + Lời ngỏ từ Tổng Giám Đốc + PBA + Các hoạt động của công ty
  + Lịch sử công ty + Camera Window    
  + Tầm nhìn + Function Test    
  + Quản lý + Tự động hóa công đoạn sản xuất    
  + Tổ chức      
  + Tuyển dụng      
  + Contact us


Privacy Policy / Cụm Công Nghiệp Đa nghề Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
copyright(c) 2015 SYNOPEX VIETNAM ALL RIGHTS RESERVED.