Tin Tức Các hoạt động của công ty
   Hoạt động     Các hoạt động của công ty      
Các hoạt động của công ty


Chiến dịch Bảo Vệ Môi Trường
Chiến dịch Bảo Vệ Môi Trường

   

Bảo vệ môi trường luôn là phong trào được Công ty TNHH Synopex chú trọng đẩy mạnh qua các hoạt động Nhặt rác xung quanh khu vực Khu Công Nghiệp Quang Minh và Khu dân cư lân cận, cắt cỏ, dọn dẹp trong khuân viên công ty...

Hơn ai hết, nhân viên trong công ty luôn có ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp. Với mục tiêu tuyên truyền và nâng cao ý thức nhân viên trong công ty nói riêng và tất cả mọi người bên ngoài nói chung trong việc bảo vệ môi trường, Ban lãnh đạo công ty đã cùng tập thể nhân viên tổ chức buổi hoạt động nhặt rác, vệ sinh môi trường tại khu dân cư lân cận công ty. Với tinh thần hăng hái, nhiệt huyết, hoạt động này đã được người dân hưởng ứng tích cực và cùng tham gia đông đảo.

Hoạt động đã kết thúc thành công rực rỡ và chắc chắn rằng ý thức bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, gìn giữ môi trường xanh, sạch, đẹp luôn được thể hiện ở từng cá nhân tại gia đình Synopex.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SYNOPEX SITEMAP > Công ty Sản phẩm Hoạt động Hỗ trợ
  + Tổng quan + SMT + Tin Tức + Câu hỏi
  + Lời ngỏ từ Tổng Giám Đốc + PBA + Các hoạt động của công ty
  + Lịch sử công ty + Camera Window    
  + Tầm nhìn + Function Test    
  + Quản lý + Tự động hóa công đoạn sản xuất    
  + Tổ chức      
  + Tuyển dụng      
  + Contact us


Privacy Policy / Cụm Công Nghiệp Đa nghề Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
copyright(c) 2015 SYNOPEX VIETNAM ALL RIGHTS RESERVED.