Tin Tức Các hoạt động của công ty
   Hoạt động     Các hoạt động của công ty      
Các hoạt động của công ty


Chương trình Hanoi Tour
Chương trình Hanoi Tour, đây là một trong những hoạt động của Synopex nhằm mục đích làm cho tất cả các thành viên của Synopex đặc biệt là những bạn công nhân những người có ít thời gian hơn cho các hoạt động được gần nhau hơn, xây dựng tinh thần đồng đội. Chương đầu tiên đã được tổ chức thành công tại Bản Rõm, Sóc Sơn, nơi chúng tôi chơi các trò chơi teambuilding và ăn trưa với nhau. Đây là lần đầu tiên Synopex Việt Nam tổ chức hoạt động này của công ty, do đó có một số thiếu sót xảy ra. Tuy nhiên với tinh thần hân hoan, tất cả các thành viên đã vui vẻ và tạo thành công chương trình đầu tiên.

   

 

 
SYNOPEX SITEMAP > Công ty Sản phẩm Hoạt động Hỗ trợ
  + Tổng quan + SMT + Tin Tức + Câu hỏi
  + Lời ngỏ từ Tổng Giám Đốc + PBA + Các hoạt động của công ty
  + Lịch sử công ty + Camera Window    
  + Tầm nhìn + Function Test    
  + Quản lý + Tự động hóa công đoạn sản xuất    
  + Tổ chức      
  + Tuyển dụng      
  + Contact us


Privacy Policy / Cụm Công Nghiệp Đa nghề Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
copyright(c) 2015 SYNOPEX VIETNAM ALL RIGHTS RESERVED.