Tin Tức Các hoạt động của công ty
   Hoạt động     Các hoạt động của công ty      
Các hoạt động của công ty


CSR at Children Hospital in Ha Noi
Như thường niên, công ty Synopex Vietnam tổ chức hoạt động xã hội. Điểm đến lần này là bệnh viên nhi Trung Ương nơi các cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn đại diện đến thăm, dẫn đầu bởi ngài tổng giám đốc, ông Ra Hyun Chul, đã đến thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình có con nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn không thể chi trả viện phí. Phần quà tuy nhỏ nhưng ý nghĩa lớn lao đã phần nào giúp gia đình các em được chia sẻ, cảm thông.

   

 
SYNOPEX SITEMAP > Công ty Sản phẩm Hoạt động Hỗ trợ
  + Tổng quan + SMT + Tin Tức + Câu hỏi
  + Lời ngỏ từ Tổng Giám Đốc + PBA + Các hoạt động của công ty
  + Lịch sử công ty + Camera Window    
  + Tầm nhìn + Function Test    
  + Quản lý + Tự động hóa công đoạn sản xuất    
  + Tổ chức      
  + Tuyển dụng      
  + Contact us


Privacy Policy / Cụm Công Nghiệp Đa nghề Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
copyright(c) 2015 SYNOPEX VIETNAM ALL RIGHTS RESERVED.