Tin Tức Các hoạt động của công ty
   Hoạt động     Các hoạt động của công ty      
Các hoạt động của công ty


Quà tặng ô!
Quà tặng ô!

   

Để gửi lời cảm ơn cho sự nỗ lực, chăm chỉ làm việc, cống hiến của toàn bộ cán bộ công nhân viên để đạt kỷ lục mới - 20 triệu sản phẩm xuất ra trong tháng 8. Ngày 04/10/2016 vừa qua, công ty đã trao tặng 1,510 chiếc ô đến toàn thể công nhân viên.

Xin chúc các bạn sức khỏe dồi dào và công tác tốt.
SYNOPEX SITEMAP > Công ty Sản phẩm Hoạt động Hỗ trợ
  + Tổng quan + SMT + Tin Tức + Câu hỏi
  + Lời ngỏ từ Tổng Giám Đốc + PBA + Các hoạt động của công ty
  + Lịch sử công ty + Camera Window    
  + Tầm nhìn + Function Test    
  + Quản lý + Tự động hóa công đoạn sản xuất    
  + Tổ chức      
  + Tuyển dụng      
  + Contact us


Privacy Policy / Cụm Công Nghiệp Đa nghề Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
copyright(c) 2015 SYNOPEX VIETNAM ALL RIGHTS RESERVED.