Tin Tức Các hoạt động của công ty
   Hoạt động     Các hoạt động của công ty      
Các hoạt động của công ty


Lớp học tiếng Hàn của tổ chức phi chính phủ
Lớp học tiếng Hàn của tổ chức phi chính phủ

   

Tháng 9/2016, Se Jong Hac Tang, một tổ chức phi chính phủ của Hàn Quốc triển khai dự án giảng dạy tiếng Hàn tại các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam. Synopex Việt Nam là công ty ĐẦU TIÊN được lựa chọn áp dụng chương trình này với sự giảng dạy của những giảng viên chuyên nghiệp người Hàn Quốc. Khóa học được miễn phí hoàn toàn, kéo dài 15 tuần, thời gian học: 12:15- 13:45 thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Các học viên tham gia khóa sẽ trải qua kỳ thi vào cuối khóa và được cấp chứng chỉ

Chúc các bạn có những giờ học thật vui và bổ ích!
SYNOPEX SITEMAP > Công ty Sản phẩm Hoạt động Hỗ trợ
  + Tổng quan + SMT + Tin Tức + Câu hỏi
  + Lời ngỏ từ Tổng Giám Đốc + PBA + Các hoạt động của công ty
  + Lịch sử công ty + Camera Window    
  + Tầm nhìn + Function Test    
  + Quản lý + Tự động hóa công đoạn sản xuất    
  + Tổ chức      
  + Tuyển dụng      
  + Contact us


Privacy Policy / Cụm Công Nghiệp Đa nghề Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
copyright(c) 2015 SYNOPEX VIETNAM ALL RIGHTS RESERVED.