Tin Tức Các hoạt động của công ty
   Hoạt động     Các hoạt động của công ty      
Các hoạt động của công ty


Lớp học tiếng Hàn dành cho nhân viên Synopex
Lớp học tiếng Hàn dành cho nhân viên Synopex

   

Với sự cổ vũ của Tổng giám đốc, từ ngày 15/08/2016 phòng Hành chính nhân sự đã tổ chức “Lớp học tiếng Hàn” dành cho tất cả các bạn nhân viên yêu tiếng Hàn Quốc và có thể xắp xếp được thời gian.

Hiện nay, lớp học có sự tham gia của 56 học viên được chia làm 02 nhóm. Thời gian học là giờ nghỉ trưa từ 12:15 đến 13:00, hai lớp học trình độ cơ bản đầu tiên sẽ kéo dài 3 tháng. Giảng viên là bạn Phạm Thị Thu Hà, thành viên nhóm Kinh doanh lọc nước.

Chúc các bạn học viên có những giờ học vui.
SYNOPEX SITEMAP > Công ty Sản phẩm Hoạt động Hỗ trợ
  + Tổng quan + SMT + Tin Tức + Câu hỏi
  + Lời ngỏ từ Tổng Giám Đốc + PBA + Các hoạt động của công ty
  + Lịch sử công ty + Camera Window    
  + Tầm nhìn + Function Test    
  + Quản lý + Tự động hóa công đoạn sản xuất    
  + Tổ chức      
  + Tuyển dụng      
  + Contact us


Privacy Policy / Cụm Công Nghiệp Đa nghề Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
copyright(c) 2015 SYNOPEX VIETNAM ALL RIGHTS RESERVED.