Tin Tức Các hoạt động của công ty
   Hoạt động     Các hoạt động của công ty      
Các hoạt động của công ty


Quà tặng ngày thứ năm hàng tuần của Công đoàn Công ty
Thứ năm lại đến, Công Đoàn Công ty TNHH Synopex Vietnam tiếp tục phát nước ngọt cho toàn bộ công nhân viên để xua tan cái nắng mùa hè cũng như cải thiện đời sống và nhằm khích lệ tinh thần làm việc của CNV. Hôm nay, hơn 1400 chai nước ngọt được trao tận tay tới công nhân viên. Chúc các bạn ngày làm việc vui vẻ và có nhiều thành tích tốt.

   

 
SYNOPEX SITEMAP > Công ty Sản phẩm Hoạt động Hỗ trợ
  + Tổng quan + SMT + Tin Tức + Câu hỏi
  + Lời ngỏ từ Tổng Giám Đốc + PBA + Các hoạt động của công ty
  + Lịch sử công ty + Camera Window    
  + Tầm nhìn + Function Test    
  + Quản lý + Tự động hóa công đoạn sản xuất    
  + Tổ chức      
  + Tuyển dụng      
  + Contact us


Privacy Policy / Cụm Công Nghiệp Đa nghề Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
copyright(c) 2015 SYNOPEX VIETNAM ALL RIGHTS RESERVED.