Tin Tức Các hoạt động của công ty
   Hoạt động     Các hoạt động của công ty      
Các hoạt động của công ty


Thăm trung tâm bảo trợ xã hội I - Đông Anh - Hà Nội
Vào tháng 9/2015 và 3/2016, Tổng Giám đốc Synopex Việt Nam ngài Kim Seong Kwon và đại diện một số phòng ban công ty đã đến thăm Trung tâm bảo trợ xã hội I tại huyện Đông Anh, Hà Nội. Ông đã trực tiếp tặng Mỳ tôm, sữa, bỉm, chiếu, giày dép, quần áo cũ, đồ chơi… đến các em tại Trung tâm.

   

  
SYNOPEX SITEMAP > Công ty Sản phẩm Hoạt động Hỗ trợ
  + Tổng quan + SMT + Tin Tức + Câu hỏi
  + Lời ngỏ từ Tổng Giám Đốc + PBA + Các hoạt động của công ty
  + Lịch sử công ty + Camera Window    
  + Tầm nhìn + Function Test    
  + Quản lý + Tự động hóa công đoạn sản xuất    
  + Tổ chức      
  + Tuyển dụng      
  + Contact us


Privacy Policy / Cụm Công Nghiệp Đa nghề Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
copyright(c) 2015 SYNOPEX VIETNAM ALL RIGHTS RESERVED.