Tin Tức Các hoạt động của công ty
   Hoạt động     Các hoạt động của công ty      
Các hoạt động của công ty


Ký kết tài trợ trường tiểu học
Ngày 22/04/2016, Lễ ký kết tài trợ giữa hiệp hội các doanh nghiệp Hàn Quốc tại KCN Quang Minh và trường tiểu học Chi Đông, huyện Mê Linh. Tổng Giám Đốc Synopex Việt Nam, ngài Kim Seong Kwon đã tham gia buổi ký kết. Phát biểu tại lễ ký kết, đại diện cho hiệp hội ông đã có bài phát biểu về ý nghĩa của hoạt động tài trợ này và khẳng định rằng thông qua đó, hiệp hội sẽ tích cực góp phần vào việc xây dựng môi trường sống tốt đẹp cho cộng đồng trong khu vực.

   

 
SYNOPEX SITEMAP > Công ty Sản phẩm Hoạt động Hỗ trợ
  + Tổng quan + SMT + Tin Tức + Câu hỏi
  + Lời ngỏ từ Tổng Giám Đốc + PBA + Các hoạt động của công ty
  + Lịch sử công ty + Camera Window    
  + Tầm nhìn + Function Test    
  + Quản lý + Tự động hóa công đoạn sản xuất    
  + Tổ chức      
  + Tuyển dụng      
  + Contact us


Privacy Policy / Cụm Công Nghiệp Đa nghề Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
copyright(c) 2015 SYNOPEX VIETNAM ALL RIGHTS RESERVED.