Tin Tức Các hoạt động của công ty
   Hoạt động     Các hoạt động của công ty      
Các hoạt động của công ty


Hoạt động trồng cây
Nhằm khuyến khích việc thiết lập môi trường sống và làm việc xanh sạch đẹp, ngày 4/05/2016 , Tổng Giám Đốc đã phát động hoạt động trồng cây xanh tại công ty. Các phòng ban sẽ nhận cây về trồng và chịu trách nhiệm chăm sóc cho cây đó. Hoạt động không những nâng cao ý thức của CNV về xây dựng môi trường xanh, góp phần làm đẹp công ty mà còn là hoạt động gắn kết các nhân viên

   


 
SYNOPEX SITEMAP > Công ty Sản phẩm Hoạt động Hỗ trợ
  + Tổng quan + SMT + Tin Tức + Câu hỏi
  + Lời ngỏ từ Tổng Giám Đốc + PBA + Các hoạt động của công ty
  + Lịch sử công ty + Camera Window    
  + Tầm nhìn + Function Test    
  + Quản lý + Tự động hóa công đoạn sản xuất    
  + Tổ chức      
  + Tuyển dụng      
  + Contact us


Privacy Policy / Cụm Công Nghiệp Đa nghề Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
copyright(c) 2015 SYNOPEX VIETNAM ALL RIGHTS RESERVED.