Tin Tức Các hoạt động của công ty
   Hoạt động     Các hoạt động của công ty      
Các hoạt động của công ty


Hoạt động Summer Trip của Công ty Synopex Việt Nam
Trong dịp hè từ tháng 6/2016 đến tháng 8/2016, Công ty Synopex Việt Nam hỗ trợ các phòng ban tổ chức hoạt động nhóm, du lịch hè, nâng cao tinh thần teamwork. Có rất nhiều đội đã đăng ký tham gia và chia sẻ hình ảnh cho công ty. Các địa điểm mà các bạn đã đến trong tháng 6-7 là: Sầm Sơn, Đồ Sơn, Hồ Núi Cốc, Hải Tiến, Cát Bà, Khoang Xanh – Suối Tiên,...

   

 
SYNOPEX SITEMAP > Công ty Sản phẩm Hoạt động Hỗ trợ
  + Tổng quan + SMT + Tin Tức + Câu hỏi
  + Lời ngỏ từ Tổng Giám Đốc + PBA + Các hoạt động của công ty
  + Lịch sử công ty + Camera Window    
  + Tầm nhìn + Function Test    
  + Quản lý + Tự động hóa công đoạn sản xuất    
  + Tổ chức      
  + Tuyển dụng      
  + Contact us


Privacy Policy / Cụm Công Nghiệp Đa nghề Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
copyright(c) 2015 SYNOPEX VIETNAM ALL RIGHTS RESERVED.