Tin Tức Các hoạt động của công ty
   Hoạt động     Tin Tức      
Tin Tức

SYNOPEX News Corporation Việt Nam là một bài mới.
Nó cung cấp một loạt các hàng đầu nhanh chóng với tin tức và thông tin công ty trong tập đoàn Việt Nam sinopekseu.


Hợp tác với ITM company
Tháng 5 năm 2016, Công ty Synopex Việt Nam đã ký hợp đồng với công ty ITM Semi Conductor Company về việc cung cấp các sản phẩm SMT . ITM là công ty chuyên cung cấp các sản phẩm bảo vệ pin và cung cấp cho rất nhiều khách hàng lớn như : Samsung, LG, Sony… Việc ký kết thể hiện bước tiến mới của Synopex Việt Nam trong việc chinh phục khách hàng khó tính và mở rộng thị trường.

SYNOPEX SITEMAP > Công ty Sản phẩm Hoạt động Hỗ trợ
  + Tổng quan + SMT + Tin Tức + Câu hỏi
  + Lời ngỏ từ Tổng Giám Đốc + PBA + Các hoạt động của công ty
  + Lịch sử công ty + Camera Window    
  + Tầm nhìn + Function Test    
  + Quản lý      
  + Tổ chức      
  + Tuyển dụng      
  + Contact us


Privacy Policy / Lô 16, Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội
copyright(c) 2015 SYNOPEX VIETNAM ALL RIGHTS RESERVED.